Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2014

yakm
2982 34f4 420
Reposted fromepidemic epidemic

July 02 2014

yakm
3136 8ff8 420

October 13 2012

yakm
U obecnych studentów drażni go to samo, co starszych. - Brak refleksji i ciekawości świata. Oczekiwanie, że podam reguły, które zawsze będą się sprawdzać, to znaczy: pozwolą uzyskać upragnione zaliczenie. To wygodne, ale - do diabła - nie na tym powinno polegać wyższe wykształcenie.

- A na czym?

- Na szacunku dla wiedzy i gotowości poszukiwania jej przez całe życie. Perełki, owszem, są, ale tzw. średni student jest coraz gorszy. Czasami przeraża.

(...)

Zaczynam od pytania: czym się interesujesz? I często już tu zaczyna się problem, bo wiele z tych osób nie ma zainteresowań. Coś tam mówią. Na przykład, że lubią czytać. Pytam, co czytali ostatnio? Albo o ulubionego pisarza. Jedna dziewczyna mówi, że uwielbia Kafkę. Kogo jeszcze? Nikogo, bo poza tym czyta tylko lektury. Inna studentka mówi, że jest fanatyczką Tolkiena. "Władcę Pierścieni" czytała kilkanaście razy! O?! A co tak ci się w tej książce podoba? - rosnę w nadziei, że oto wreszcie ktoś, kogo nie trzeba ciągnąć za język. Ale odpowiedź rozczarowuje: "Bo ta książka jest fajna". Ale co w niej fajnego!? "No..., nie jest nudna". 

(...)


Winna jest popkultura, która nie zmusza do refleksji. Kolorowa, "fajna". Dostarcza prostych treści, których przyswojenie zajmuje kilka sekund. Jest płaska i w kawałkach, a studia wymagają wiedzy gruntownej i ciągłej. To inny świat, dla wielu młodych zbyt trudny. 
Studia tracą wartość. Dyplom dziś jak kiedyś matura
Reposted fromdanceavecjohnny danceavecjohnny

May 26 2012

yakm
5865 08f6 420
Reposted frommrautyna mrautyna

May 22 2012

yakm
Reposted fromdelacroix delacroix
yakm
Reposted fromidzi idzi

May 18 2012

yakm
5664 9887 420
hipster cat
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
yakm
5697 e515 420
Reposted fromsolitaire solitaire

April 25 2012

yakm
0119 b321 420
Reposted fromwisniowysad wisniowysad

April 15 2012

yakm
8150 55fc 420
Reposted bySenyiakrolikfrenataehallon

April 06 2012

yakm
7531 922f 420
Reposted fromzzu zzu

February 25 2012

yakm
Reposted fromwanad wanad vianowakowna nowakowna

February 24 2012

yakm
4815 08fb 420
Reposted byprosepine prosepine
yakm
4703 cd55 420
Reposted frommorela morela

February 22 2012

yakm
4868 cde4
Reposted frombronte bronte

February 20 2012

"Why are you so quiet?"

“Maybe because I fucking hate all of you”.

Reposted fromcatherinePL catherinePL vianowakowna nowakowna
yakm
3620 3fb3 420
Reposted byNatqun Natqun

February 19 2012

yakm
8691 65ec
Reposted bySenyia Senyia
yakm
8550 c13c 420
Reposted by88panna-bez-glowyinsanedreamergivemetwobeerstoniewszystkoWatermelonsPornobalkenmorazmoraxsteadfastxMarkusBecsofakissenRedDrag0nideenwandlerinsleepingunwelcomepuccini-sisterBlackMelancholyjadexmochalenanthngmuchtosayiwannaforgetsalamipraesenskoniecznieqqmemoredeadlypaluszkiubzaquixoticelixerKTcherrycokeeicelandinthesunsomsonnacataractfullmoonmissadventuregumovskyviva-salvadorejenny-rosemagdanestorMrsDarknessbartchlitkajobibluevalentineonceagainnovocainepalomitaself-destructivelittlegirlcalineczkamalaMiidearselfishRedDrag0nhungrylittledemonmoja-pomidorowamevSnaperuskamartoweandarielZombiebridenonenonenonenonnayantara
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl